Utdanning

2020:

Advanced training – Working with Children: NeuroMovement- (Anat Baniel) ved Feldenkrais Post- Graduate Studies Zurich - Advanced Training School.

2018:

Fagforfattarstudiet, årsstudium OsloMet UiO

2007

Hovudfag i pedagogikk: UiO

2001

Aktiv Læring Trinn I-III: Lilli Nielsen Consultancy for Aktive Learning Danmark

1995

Feldenkraispedagog, grunnutdanning : MBS Academy, Nederland

1991

Spesialpedagogikk, 1. avdeling: Statens spesiallærerhøgskole, Hosle i Bærum.

1986

Sosialpedagogik, mellomfag: UiO

1985

Sosialpedagogikk, årseining : Oslo Lærerhøgskole

1984

Allsidig forming, årseining: Statens lærerhøgskole i forming, Oslo

1976

Faglærer: Statens lærerhøgskole, Stabekk