Heim >
Undervisning

Undervisning

Aktiv Læring

Alle små barn lærer på same måte, gjennom sin eigen aktivitet, Men, i motsetnad til det normalfungerande barnet si utvikling, som nærast går “av seg sjølv”, krev utviklinga til barn med spesielle behov at læringsmiljøet blir individuelt tilpassa. 

Astrid Årdal har lang erfaring med dette arbeidet frå skule, teoretiske studiar, rettleiings- og kursverksemd. Ho har fokus på å knyte saman teori og praksis. Kvar skal ein starte, korleis skal det gjerast, og kvifor?

Ulike tilbod finn de nedanfor. Ta kontakt for nærare informasjon.

”We are in the early stages of a Brain Plasticity revolution”

Undervisning

Tilgjengelige kurs

Privat personer og instutisjoner

Privat personer og instutisjoner

Privat personer og instutisjoner