Heim >
Nettundervisning

Nettundervisning​

Undervisning over nett

  • Kurs om funksjonskartlegging. 
  • Kortare informasjonskurs om Aktiv læring.
  • Eg underviser feldenkraismetoden ATM- (Avareness Through Movement) 
  • Lær å rulle frå rygg til mage  ATM
Undervisning

Tilgjengelige kurs

Privat personer og instutisjoner

Privat personer og instutisjoner