Heim >
Teori om Aktiv Læring

Teoretiske kurs

Teori om Aktiv Læring blir gjennomført på ulike måtar

  • Opne kurs arrangert av meg; deltakarane melder seg på to dagars kurs.
  • Bestillig av kurs til skole, barnehage eller andre institusjonar. Kurset kan då delast opp i modular der personalet arbeider med den innformasjon dei har fått, før dei tek neste bolk. 
  • Individuelt tilpassa enkelt barn/elev/vaksne. Om det er mogeleg så møter eg gjerne den kurset skal være for, eller eg får video for observasjon så eg kan tilpasse kurset best mogeleg. Det sentrale i slike tilfelle er korleis foreldre og/eller fagfolk kan legge til rette for eigenaktivitet.
  • Tema. Det kan være korte kurs om kartlegging, hjelpemiddel 
  • Foredrag om Aktiv læring
Undervisning

Tilgjengelige kurs

Privat personer og instutisjoner

Privat personer og instutisjoner